Renovatie

Onder een renovatie verstaan wij:
"Het met respect voor de authentieke uitstraling herstellen van een gebouw in de oorspronkelijke staat gebruikmakend van moderne materialen waarbij voldaan wordt aan de huidige eisen."

Een juiste keuze van materialen, technieken en afwerking is hierbij van enorm belang! Renoveren is een van de specialismen die binnen ons bedrijf ver zijn ontwikkeld. Nieuwe ontwikkelingen volgen wij met belangstelling en op de voet. Gezien onze jarenlange ervaring op dit gebied en onze manier van werken, zijn wij er van overtuigd dat een door ons uitgevoerde renovatie vaak het beste resultaat oplevert.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.